Rajoittamisesta kohti terveempää suhdetta ruokaa kohtaan

Kaloriyhtälön taustalla on säätelyjärjestelmä, joka vastaa kehonpainon säätelystä kulutettujen kaloreiden ja syömisen osalta.

Laihdutusajattelu keskittymällä kaloreiden kuluttamiseen tai syömisen rajoittamiseen toimii hyvin rajallisesti. Paras ruokavalio ja elämäntapa on se, jota on mahdollista noudattaa helposti ja vaivatta.

Miksi pelkkiin kaloreihin keskittyminen ei toimi

Kysymys: Jos kaikki olisi kiinni pelkästään syödyistä kaloreista, niin miten jokin lääkeaine voi aiheuttaa painonnousua? Miksi paino nousee, vaikka energiansaanti pysyy samana kuin ennen lääkitystä eikä liikunnan määrässä tapahdu minkäänlaisia muutoksia?

Vastaus: Lääkkeet voivat vaikuttaa esimerkiksi aivojen välittäjäaineisiin, jolloin niillä on suoraan kehonpainonsäätelyyn vaikuttavia mekanismeja. Lääkkeet voivat vaikuttaa painonnousuun syömisen kautta lisäämällä ruuanhimoa. Osa lääkkeistä kuitenkin aiheuttaa painonnousua vaikka ruuanhimo laskee. (1,2)

Kuinka lääkkeet voivat lisätä KEHONpainoa

Wysonskin käy läpi 2014 julkaistussa tutkimuksessa neljä eri tekijää,  joiden takiapaino voi nousta lääkityksen takia, vaikka energiansaanti ja -kulutus pidettäisiin samana kuin ennen lääkitystä (3) :
 

1) Vaikutus välittäjäaineisiin
Histamiini- ja serotoniini reseptoreihin vaikuttavat lääkeaineet vaikuttavat kehon energiahomeostasiaan ja syömiskäyttäytymiseen.

2) Vaikutukset neuropeptideihin (esimerkiksi NPY)
Blokkaamalla leptiinin kyvyn viestiä rasvakudoksen määrästä NPY:n määrä kasvaa johtaen lihomiseen.  (NPY on peptidi, joka kasvattaa voimakkaasti ruokahalua ja rasvan varastointia.)

3) Vaikutukset hormoneiden toimintaan (esimerkiksi insuliini)
Tietyt lääkeaineet voivat edistää esimerkiksi insuliiniresistenssiä, joka taas vaikuttaa painonkertymiseen.

4) Vaikutukset lepoaineenvaihduntaan
Jotkut lääkeaineet lisäävät rasvakudosta pienentämällä lepoaineenvaihduntaa, vaikka samaan aikaan itseasiassa jopa supistavat ruokahalua.


Kaikki vaikutukset voidaan selittää energialla. Energiatasapaino on kuitenkin tiedostomattomasti säädelty. On hedelmällistä tarkastella syitä kasvaneen ruokahalun ja ylimääräisen energian varastoinnin taustalla.

Miksi ruuanhimo kasvaa? Miksi kehon energiankulutus pienenee? Jos jokin tekijä vähentää suoraan kehonpainoa, vaikka ruuanmäärä pysyy samana, eikö olisi mielenkiintoista tarkastella syitä energiayhtälön taustalla?

Pelkkä idea negatiivisesta energiatasapainosta ei vie kovinkaan pitkälle, koska yhtälön takana on vaikuttamassa lukuisia eri muuttujia. Negatiivinen energiatasapaino voi olla eri muuttujien aikaansaama. On olemassa muitakin muuttujia kuin syöminen ja liikunta.

Pelkkä ajatus siitä kuinka vain syödyillä ja kulutetuilla kaloreilla on väliä on liian yksinkertainen ja jopa haitallinen. Energiatasapaino on säätelyn seurausta, ei manuaalisen laskennan tai tahdonvoimalla rajoittamisen tulosta.


Kuinka monta ihmedieettiä, palvelua tai tuotetta ottaa huomioon kehonpainon biologisen säätelyn?LÄHTEET:1. Zimmermann U, Kraus T, Himmerich H, Schuld A, Pollmächer T.
Epidemiology, implications and mechanisms underlying drug-induced weight gain in psychiatric patients.J Psychiatr Res. 2003 May-Jun;37(3):193-220.

 2.  Ruetsch O, Viala A, Bardou H, Martin P, Vacheron MN.
Psychotropic drugs induced weight gain: a review of the literature concerning epidemiological data, mechanisms and management
. Encephale. 2005 Jul-Aug;31(4 Pt 1):507-16

3. Adam Wysokiski et al
Mechanisms of Increased Appetite and Weight Gain Induced by Psychotropic Medications.
Journal of Advanced Clinical Pharmacology, 2014, 1, 12-33