Artikkeli+Video: Liian Hyvää Ollakseen Totta? Laihdu Olemalla Silmät Kiinni PaikoillaanHarhaluulo 1: Vain ruualla ja liikunnalla on väliä.
Totuus: Laadukas uni on kriittisen tärkeää.


Univaje ja painon nousu on liitetty erittäin voimakkaasti yhteen. Ylimääräinen paino on todennäköisesti syömiskäytöksestä ja ympäristöstä johtuvaa. Tutkijat ovat yrittäneet selvittää pääasiallisia tekijöitä, jotka ovat painon kertymisen taustalla.

Yllättäen univaje ja painon nousu ovat assosioitu erittäin voimakkaasti yhteen.

 

Unella on suoria vaikutuksia aineenvaihduntaan ja laihtumiseen, esimerkiksi verensokerin säätelyn ja ruuanhimon kautta.
 

Lisäksi unella on epäsuoria vaikutuksia laihtumiseen heikentyneen toiminnanohjauksen kautta. Huonosti nukuttu yö voi vaikuttaa päätöksentekokykyyn, mielialaan, muistiin ja impulsiivisuuteen.


Jean-Philippe Chaputin ryhmä tutki mahdollisia muuttujia ylipainon taustalla 6-vuoden ajalta.

Tulos : 6-vuoden seurannassa huono nukkuminen kuului kolmen tärkeimmän tekijän joukkoon, jotka olivat yhteydessä lihavuuteen...

Jatkuu oheisella videolla ja lisää on luettavissa myös helmikuussa julkaistavasta kirjastamme.